Fotolia

simetri çeşitleri nelerdir

TASARIMDA SİMETRİ

Simetri denge yaratır ve tasarımda denge, armoni, düzen ve estetik olarak tatmin edici sonuçlar demektir. Doğada simetri her yerdedir ve büyük ihtimalle biz de bu yüzden simetrik olanı güzel buluruz.

Yine de simetrinin sıkıcı olmaya başladığı bir an gelir. Asimetri, simetrinin kırılmasıdır ve bu kırılmanın işleri daha ilginç bir hale getirdiği bir gerçektir.

Tasarımcılar simetriyi nasıl kullanabilir? Bu makalede simetri kavramı, simetri teknikleri, ipuçları ve tasarımda simetriye örnek web siteleri bulabilirsiniz.

SİMETRİ ÇEŞİTLERİ

Yansıma / Ayna / Doğru Simetrisi

Doğada en sık rastlanan simetri biçimlerinden biridir yansıma simetrisi. Kelebekler ya da insan vücudu doğadaki örnekleridir. Adı üzerinde tıpkı suda ya da aynadaki yansıma gibidir.  Yansıma simetrisi yatay ya da diyagonal biçimde farklı herhangi bir yöne doğru olabilir.

Dönme Simetrisi

Dönme simetrisinde bir şekil, belli bir nokta etrafında  döner. Tasarıma hareket ve canlılık kazandırır. Belli bir hız duygusu oluşturur.

Öteleme Simetrisi

Öteleme simetrisinde şekil belli bir yol alarak yer değiştirir fakat şeklin duruşu değişmez. Öteleme sonrası şeklin görüntüsü, şeklin kendisine eştir. Dönme simetrisinde olduğu gibi tasarıma bir hareket katar. Tasarımda desen oluşturmada, background ve layout oluşturmada sıkça kullanılır.

ASİMETRİ

Asimetrinin yarattığı görsel kargaşa sayesinde farklı bir düzene sahip tasarımlar ortaya çıkarılabilir. Tasarımda simetri daha çok desen, background ve genel yerleşim için iyi sonuçlar verirken, asimetri dikkat çekmek ve monotonluğu kırmakta kullanılır. Diğer bir deyişle simetri daha çok pasif tasarım öğeleri için kullanılır.

kaynak

Fotolia